KONTAKT

Ocean Literacy to ruch, w którym możesz uczestniczyć. Jeśli zajmujesz się edukacją ekologiczną lub jesteś naukowcem, który chce przekazać wyniki swojej pracy szerszej grupie odbiorców, możesz pomóc nam wdrażać tę ideę w życie!

Akwarium Gdyńskie MIR – PIB
al. Jana Pawła II 1
81-345 Gdynia
tel.+48 587 326 601
e-mail: [email protected]
www.akwarium.gdynia.pl

Koordynator projektu:

Grażyna Niedoszytko
e-mail: [email protected]

Strona Ocean Literacy Network:

http://oceanliteracy.wp2.coexploration.org