OCEAN LITERACY

OCEAN LITERACY

ŚWIADOMOŚĆ MORSKA

OCEAN LITERACY

Ocean Literacy, a więc w tłumaczeniu świadomość morska, to rozumienie tego w jaki sposób wpływa na nas ocean oraz jaki wpływ mamy na niego my. Koncepcja powstała, jako wynik pracy naukowców, nauczycieli oraz edukatorów z USA. W 2004 roku, członkowie stowarzyszenia NMEA (National Marine Educators Association) zaniepokojeni faktem marginalizacji edukacji morskiej w szkołach rozpoczęli pracę nad narodową kampanią edukacyjną.

Niebawem koncepcja dotarła także do Europy, gdzie powstało EMSEA (European Marine Educators Association), stowarzyszenie zajmujące się popularyzacją wiedzy o morzu w Europie. By zrealizować ideę ocean literacy nawiązano międzynarodową współpracę naukowców, nauczycieli i edukatorów. Akwarium Gdyńskie MIR-PIB jest jedną z organizacji działających w obrębie EMSEA i odpowiedzialną za propagowanie idei w Polsce.

Świadomość morska opiera się na 7 założeniach. Sposób w jaki są sformułowane obrazuje interdyscyplinarność wiedzy o morzu. Treści te dostarczają organizacji, zgodności i spójności w przekazywaniu wiedzy o oceanie.

Ocean pokrywa większość powierzchni naszej planety, reguluje pogodę i klimat, dostarcza większość tlenu, którym oddychamy, jest źródłem pożywienia. Po dekadach zanieczyszczania, degradacji siedlisk i niezrównoważonego rybołówstwa, a obecnie także zmian klimatycznych oraz zakwaszania wód, zdrowie oceanu jest silnie zagrożone. Im większa jest wiedza publiczna, tym chętniej wspierana jest działalność na rzecz zdrowia oceanu. Edukacja morska społeczeństwa jest ważnym aspektem rozwiązania wielowymiarowych i krytycznych problemów.

Strona oceanliteracy.pl powstała by promować projekty z zakresu szeroko pojętej edukacji morskiej realizowane przez najróżniejsze instytucje i organizacje w Polsce. To zbiór dobrych praktyk, inspiracji oraz materiałów pomocniczych dla nauczycieli i edukatorów zajmujących się szerzeniem wiedzy o oceanie.

Zapraszamy do współpracy!

O Ocean Literacy do pobrania

Skip to content