4Ocean Coalition

4Ocean Coalition

Akwarium Gdyńskie MIR-PIB od lat współpracuje z wieloma Europejskimi  i światowymi organizacjami działającymi na rzecz budowania Świadomości Morskiej społeczeństwa oraz szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Obecnie przyłączamy się do wysiłków 4Ocean Coalition, która mam na celu stworzenie Europejskiej Sieci Niebieskich Szkół (Network of European Blue Schools).

Czym jest Niebieska Szkoła? To placówka oświatowa, która w swoim program nauczania włącza edukację z zakresu Świadomości Morskiej. Może się to odbywać poprzez realizację małych projektów badawczo-naukowych prowadzonych przez uczniów pod okiem nauczycieli, lub przez włącznie wiedzy o morzu do różnych przedmiotów nie tylko geografii i biologii, ale np. matematyki, chemii, a nawet języków obcych.

Europejska Sieć Niebieskich Szkół dopiero się tworzy i właśnie dlatego potrzebna jest nam pomoc ludzi, którzy są odpowiedzialni za przykazywanie wiedzy młodym pokoleniom –nauczycieli. 4Ocean Coalition stworzyło ankietę (w języku angielskim) skierowaną do nauczycieli na wszystkich poziomach edukacji oraz innych osób związanych z nauczaniem dzieci i młodzieży szkolnej. Jej celem jest zebranie informacji  zarówno jakie są możliwości i chęci zaangażowania się poszczególnych instytucji w tworzenie Sieci Niebieskich Szkół, jak i ich oczekiwań co do pomocy w dostarczaniu rzetelnych informacji z zakresu Świadomości Morskiej, materiałów edukacyjnych i ogólnego wsparcia dla Niebieskich Szkół.

Zachęcamy wszystkich nauczycieli i osoby związane z edukacją morską i ekologiczną do wypełnienia ankiety oraz zapoznania się z ideą niebieskiej Szkoły.

Bezpośredni link do ankiety


4Ocean Coalition na stronie EMSEA

Skip to content