OCEAN LITERACY

Bałtycki Naukowiec

Ministerstwo Edukacji i Nauki, w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki„, przyznało Morskiemu Instytutowi Rybackiemu – PIB dofinansowanie na realizację projektu pt. ”Bałtycki Naukowiec – cykl filmów popularyzujących nauki o Morzu Bałtyckim dla dzieci szkolnych”. Koordynatorem zadania jest Akwarium Gdyńskie MIR-PIB.

Co powstało w ramach projektu?

Projekt objął realizację cyklu 12 filmów tj. video-reportaży popularno-naukowych dla dzieci szkolnych. Filmy mają formę „spotkań z naukowcami”. Kolejne odcinki Bałtyckiego Naukowca są współczesnym sposobem dotarcia przez oceanografów do młodych odbiorców z wiedzą z zakresu nauk „science”.

ZOBACZ FILMY

Kto występuje w filmach i o czym będzie mowa?

Naukowcy oraz osoby związane z tematem oceanografii opowiadają o zagadnieniach dotyczących Morza Bałtyckiego, swojej pracy, przeprowadzanych badaniach oraz urządzeniach, których używają do ich realizacji. Kamera zawitała także na statek badawczy pływający po wodach Bałtyku.

Do kogo będą skierowane filmy?

Filmy zostały nagrane z myślą o dzieciach w wieku 8-12 lat. Każdy film trwał 3-5 minut, co dało łącznie blisko 60 minut materiału filmowego! Każdy z filmów został wzbogacony w napisy w języku polskim oraz tłumacza polskiego języka migowego PJM. Powstały także wersje wzbogacone w napisy w języku angielskim.

Gdzie można zobaczyć filmy?

Filmy są dostępne właśnie tu, na stronie Ocean Literacy!

Opublikowane są też w wolnym dostępie online na kanałach YouTube oraz Facebook, a także na www Akwarium Gdyńskiego.

Partnerzy projektu:

Instytut Oceanologii PAN

Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział Morski w Gdyni

Instytut Kultury Miejskiej

Hevelianum

MSC

Patroni projektu:

European Marine Science Educators Association EMSEA

Fundacji Rozwoju Akwarium Gdyńskiego FRAG

Skip to content