Europejska Sieć Niebieskich Szkół

Europejska Sieć Niebieskich Szkół

Mija rok odkąd Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego, we współpracy z Wydziałem Środowiska Gdynia rozpoczęło budowanie Sieci Europejskich Niebieskich Szkół. W 2021 aż jedenaście placówek oświatowych z Gdyni odpowiedziało na wezwanie Komisji Europejskiej (European Commission) – „Znajdź Błękit” i poprzez doświadczenie projektowe uzyskało certyfikat Europejskiej Niebieskiej Szkoły.

Zapraszamy na opowieść filmową o projekcie!

A poniżej lista grup projektowych z gdyńskich szkół, którym jeszcze raz gratulujemy podjęcia wyzwania!

 1. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza Górskiego PROJEKT: „Ekosystem Morza Bałtyckiego – moje otoczenie” (The ecosystem of the Baltic Sea – my surroundings)
 2. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego PROJEKT: „Bałtyk – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” (The Baltic Sea – past, present, future)
 3. Szkoła Podstawowa nr 35 im. kpt Stanisława Kosko PROJEKT: „Ryby też mają głos!” (Fish also have a voice!)
 4. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Obrońców Helu PROJEKT: „Poznaj, doceń i chroń różnorodność biologiczną Morza Bałtyckiego” (Get to know, appreciate and protect the biological variety of the Baltic Sea)
 5. Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta PROJEKT: „Morze Bałtyckie i jego niesamowite organizmy” (The Baltic Sea and its amazing organisms)
 6. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju PROJEKT: „Bałtyk pełen niespodzianek” (The Baltic Sea full of surprises)
 7. Prywatna Szkoła Podstawowa „Liber” PROJEKT: „Kocham Bałtyk – Bałtyk oczami gdynian” (I love the Baltic – the Baltic in the eyes of Gdynia inhabitants)
 8. Zespół Szkół Sportowo Ogólnokształcących nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 53 oraz Szkoła Podstawowa nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących) PROJEKT: „Gdyńskie dzieci nie chcą nad Bałtykiem śmieci” (Children from Gdynia do not want garbage by the Baltic Sea)
 9. Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi PROJEKT: „Morze plastiku” (The sea of plastic)
 10. Szkoła Podstawowa nr 48 im. Profesora Kazimierza Demela PROJEKT: „Śladami Demela. Ludzie morza” (In the footsteps of Demel. People of the Sea)
 11. Gdyńska Szkoła Społeczna PROJEKT: „Dzika Klasa – morska przygoda” (Wild Class – sea adventure)
Skip to content