Europejska Sieć Niebieskich Szkół

Mija rok odkąd Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego, we współpracy z Wydziałem Środowiska Gdynia rozpoczęło budowanie Sieci Europejskich Niebieskich Szkół. W 𝟮𝟬𝟮𝟭 aż jedenaście placówek oświatowych z Gdyni odpowiedziało na wezwanie Komisji Europejskiej (European Commission) – „Znajdź Błękit” i poprzez doświadczenie projektowe uzyskało certyfikat 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹.
A poniżej lista grup projektowych z gdyńskich szkół, którym jeszcze raz gratulujemy podjęcia wyzwania!
1) Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 45)
PROJEKT: „Ochrona linii brzegowej Bałtyku”
(Protection of the Baltic coastline)
2) Szkoła Podstawowa nr 37
PROJEKT: „Przyjaciele fok”
(Seal friends)
3) Szkoła Podstawowa nr 35 im. kpt Stanisława Kosko
PROJEKT: „Ryby też mają głos!”
(Fish also have a voice!)
4) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Obrońców Helu
PROJEKT: „Poznaj, doceń i chroń różnorodność biologiczną Morza Bałtyckiego”
(Get to know, appreciate and protect the biological variety of the Baltic Sea)
5) Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta
PROJEKT: „Morze Bałtyckie i jego niesamowite organizmy”
(The Baltic Sea and its amazing organisms)
6) Szkoła Podstawowa nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
PROJEKT: „Bałtyk pełen niespodzianek”
(The Baltic Sea full of surprises)
7) Prywatna Szkoła Podstawowa „Liber”
PROJEKT: „Kocham Bałtyk – Bałtyk oczami gdynian”
(I love the Baltic – the Baltic in the eyes of Gdynia inhabitants)
8 ) Zespół Szkół Sportowo Ogólnokształcących nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 53 oraz Szkoła Podstawowa nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących)
PROJEKT: „Gdyńskie dzieci nie chcą nad Bałtykiem śmieci”
(Children from Gdynia do not want garbage by the Baltic Sea)
9) Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi
PROJEKT: „Morze plastiku” (The sea of plastic)
10) Szkoła Podstawowa nr 48 im. Profesora Kazimierza Demela
PROJEKT: „Śladami Demela. Ludzie morza”
(In the footsteps of Demel. People of the Sea)
11) Gdyńska Szkoła Społeczna
PROJEKT: „Dzika Klasa – morska przygoda”
(Wild Class – sea adventure)