Odc.104: Zachowania seksualne ryb, cz. 2

Odc.104: Zachowania seksualne ryb, cz. 2

Jakie strategie rozrodcze spotkamy u ryb? Samiec i grupa samic (poligynia), może na odwrót (poliandria), para na stałe (monogamia), czy też singiel (partenogeneza)? Drugą część tego tematu tabu przedstawia Tomek Kijewski z IOPAN.

Skip to content