OCEAN LITERACY

Bałtyk po kaszubsku, czyli „Kaszëbë na walë”

Projekt: Bałtyk po kaszubsku, czyli „Kaszëbë na walë”

Koordynator: Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

Akwarium Gdyńskie od trzech lat prowadzi zajęcia z biologii morza. Język kaszubski w Polsce uznawany jest za odrębny język, którym na co dzień posługuje się 108 tysięcy Kaszubów. Bałtyk przewija się w tradycjach kaszubskich, a współistnienie z przyrodą morską towarzyszy Kaszubom do dziś. Silna tożsamość regionalna przyczyniła się do zachowania języka, toteż od 2004  roku w szkołach uczniowie mają możliwość nauki języka kaszubskiego równolegle z matematyką, biologią czy innymi ogólnodostępnymi przedmiotami. Już blisko 17 tysięcy uczniów w 300 szkołach rozwija swoje umiejętności językowe w tym kierunku.

Zajęcia dofinansowane są przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.  Przewidują przyjęcie rocznie około 1500 uczniów w 50 grupach po 30 osób. Celem projektu jest budowanie wiedzy o ochronie bałtyckiej fauny i flory.

Projekt „Kaszëbë na walë” składa się z dwóch części, z których każda dedykowana jest innej grupie wiekowej. Część „Kapitón Kùr Diôbeł i kaszëbsczé bùrczibasë” (tłum. Kapitan kur diabeł i kaszubskie burczybasy)  skierowana jest dla najmłodszych uczestników naszych zajęć, czyli dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Zajęcia prowadzone są w formie edukacji przez zabawę, która daje możliwość znacznie trwalszego i szybszego przyswojenia nowej wiedzy. Bohaterem zajęć jest Kapitan Kur Diabeł (nazwa pochodzi od bałtyckiej ryby wytwarzającej dźwięki), który przenosi uczestników na swój statek. Sygnałem do rozpoczęcia zajęć jest dźwięk burczybasa (kaszubskiego instrumentu ludowego). Podczas podróży, dzieci wykonują szereg zadań dzięki którym poznają mieszkańców Bałtyku oraz jego niezwykłe walory przyrodnicze.

Druga część „Bôłt pòd kaszëbską banderą” (tłum. Bałtyk pod kaszubska banderą) skierowana jest do dzieci w wieku od 8 do 11 lat. Zajęcia wykorzystują nowoczesne techniki multimedialne i składają się z krótkiej prezentacji przedstawiającej charakterystyczne cechy Morza Bałtyckiego oraz części laboratoryjnej, podczas której uczestnik ma bezpośredni kontakt z przedstawicielami fauny Morza Bałtyckiego. Podczas zajęć laboratoryjnych dzieci oglądają zwierzęta pod mikroskopem. Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku kaszubskim, dlatego też prowadzą je zarówno biolodzy morza jak i nauczyciele języka kaszubskiego. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się również z mieszkańcami mórz i oceanów innych regionach świata, zwiedzając ekspozycję Akwarium Gdyńskiego.

Cały projekt wspiera Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie, które propaguje informacje dotyczące projektu. Cieszy się on ogromnym zainteresowaniem. Chęć udziału w zajęciach zgłaszają szkoły na rok przed jego rozpoczęciem.

Autor: Joanna Chęcińska

Skip to content