OCEAN LITERACY

Klucz do oznaczania ptaków

Klucz powstał w ramach projektu „Opracowanie podstaw racjonalnego monitorowania przyłowu ptaków w celu zrównoważonego zarządzania rybołówstwem przybrzeżnym na morskich obszarach NATURA 2000”, realizowanego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Zrzeszenia Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie. Jego wykonanie było możliwe dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013.

Więcej informacji o projekcie

 

Skip to content