OCEAN LITERACY

Zdobądź wiedzę i wykorzystaj ją w sposób twórczy!

Projekt: Błękitna Akademia

Nazwa zadania: Potencjał województwa pomorskiego – walory przyrodnicze i ochrona gatunkowa

Koordynator projektu: Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

Na uczelnie wyższe w województwie pomorskim uczęszczają ludzie z różnych rejonów Polski. Jak poszukująca swojej drogi życiowej młodzież akademicka widzi północny skrawek naszego kraju? Pomorze to przecież nie tylko morze. Szkolenie pod nazwą  „Potencjał województwa pomorskiego – walory przyrodnicze i ochrona gatunkowa” zostało skierowane do studentów, a w szczególności do tych osób, które interesują się problematyką ochrony środowiska naturalnego oraz dokumentalistyką i pragną w przyszłości przekazywać swą wiedzę innym.

Celem szkolenia było wzbogacenie wiedzy młodzieży akademickiej na temat terenu województwa pomorskiego, przedstawienie współczesnych problemów ekologicznych spotykanych w regionie oraz zainspirowanie młodych ludzi do czynnej ochrony środowiska poprzez kontakt ze specjalistami z różnych dziedzin nauki, którzy w twórczy sposób nauczają o przyrodzie.

Spotkania dla studentów odbywały się w murach ogrodu zoologicznego – Akwarium Gdyńskim, rezerwacie przyrody „Mewia Łacha” na obszarze Wyspy Sobieszewskiej i podczas rejsu edukacyjnego po Zatoce Gdańskiej. Do udziału w realizacji projektu zaproszono: artystę sztuk wizualnych – specjalistę od projektów łączących w sobie różne formy przekazu, na przykład muzykę i obraz, współautora kampanii „Odwieczna potrzeba natury – Podlaskie. Bogactwo różnorodności“; specjalistę do spraw marketingu, zajmującego się projektami opartymi na współpracy muzeów oceanograficznych i uniwersytetów w rejonie Bałtyku południowego; oceanografa, którego prace badawcze skupiają się na wykorzystaniu zasobów morza w pozyskiwaniu związków biologicznie aktywnych: od odkrycia do zrównoważonej produkcji i przemysłowego zastosowania; geografa udzielającego się w projektach edukacyjnych z zakresu czynnej ochrony przyrody oraz biologa, którego tematyka szkolenia dotyczyła bioróżnorodności i ochrony zagrożonych gatunków.

Obserwacja ptaków na Mewiej Łasze
Obserwacja ptaków na Mewiej Łasze
Pobór prób biologicznych podczas rejsu kutrem rybackim
Pobór prób biologicznych podczas rejsu kutrem rybackim

Po zakończeniu szkoleń przyszedł cztero-miesięczny czas realizacji  prac zaliczeniowych, których przygotowanie miało posłużyć utrwaleniu zdobytej wiedzy i wykorzystaniu jej w twórczy sposób. Pracą zaliczeniową stały się filmy dokumentalne trwające od 1 do 5 minut, których tematyka dotyczyć miała wybranego problemu ekologicznego zlokalizowanego na terenie województwa pomorskiego. Przy ocenie prac recenzenci brali głównie pod uwagę: pomysł, istotność poruszanego problemu ekologicznego, nowatorstwo ujęcia tematyki, oryginalność wskazanego problemu oraz twórcze wykorzystanie materiału. Po prezentacji filmów na pokazie w siedzibie Akwarium Gdyńskiego wybrane prace studentów opublikowane zostały w serwisie internetowym YouTube Akwarium Gdyńskiego. Najlepszy film dotyczył siedlisk wydmowych narażonych na inwazję gatunku obcego – róży pomarszczonej (Rosa rugosa).

„Potencjał województwa pomorskiego – walory przyrodnicze i ochrona gatunkowa”. Szkolenie dla studentów zrealizowane w ramach projektu BŁĘKITNA AKADEMIA, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Autor: Małgorzata Żywicka

Skip to content