OCEAN LITERACY

Ocean i ludzkość są nierozłącznie powiązani.

a) Ocean wpływa na każde życie ludzkie. Dostarcza wody słodkiej (większość wody z opadów pochodzi z oceanu) i prawie cały tlen dostępny na Ziemi. Kształtuje też klimat ziemski, wpływając na naszą pogodę i zdrowie człowieka.

b) Ocean dostarcza pożywienia, leków, źródła minerałów i energii. Co więcej daje miejsca pracy i wspiera ekonomie krajów. Służy jako droga transportu dóbr i ludzi oraz zapewnia bezpieczeństwo narodowe.

c) Ocean jest źródłem inspiracji, rekreacji, odnowy i odkryć. Jest również ważnym elementem w dziedzictwie licznych kultur.

d) Człowiek oddziałuje na ocean na wiele sposobów. Prawa, regulacje, zarządzanie zasobami określają co jest z niego pobierane, a co zrzucane. Działalność i rozwój ludzkości prowadzi do powstawania zanieczyszczeń (ze źródeł punktowych, niepunktowych, zanieczyszczeń akustycznych), zmian w składzie chemicznym oceanu (zakwaszanie oceanu) oraz modyfikacji jego właściwości fizycznych (plaż, stref brzegowych i rzek). Człowiek przyczynił się również do zniknięcia większości dużych kręgowców z Oceanu.

e) Zmiany w temperaturze i pH wód oceanu mogą wpłynąć na istnienie niektórych organizmów i przyczynić się do zmian w ich różnorodności biologicznej (bielenie koralowców wskutek podwyższenia temperatury oraz zahamowanie kształtowania muszli w wyniku zakwaszania oceanów).

f) Duża część populacji ludzkiej żyje w strefach przybrzeżnych, które są podatne na klęski żywiołowe (tsunami, huragany, cyklony, zmiany poziomu morza i fale sztormowe).
Wszyscy jesteśmy zobowiązani do opieki nad oceanem. Ocean utrzymuje życie na ziemi, a więc musimy żyć tak, by nie działać na jego szkodę. Indywidualne i kolektywne działania są niezbędne, by efektywnie zarządzać zasobami oceanu dla wszystkich.

Skip to content