OCEAN LITERACY

Ocean wciąż pozostaje w dużej mierze niezbadany.

a) Ocean stanowi największy niepoznany obszar ziemi – mniej niż jego 5% zostało do tej pory zbadane. Kolejne pokolenia badaczy i naukowców odnajdą ogromne możliwości dla odkryć, innowacji i prac badawczych.

b) Rozumienie oceanu jest czymś więcej, niż tylko kwestią ciekawości. Eksploracja, doświadczenia i odkrycia są konieczne dla lepszego zrozumienia systemów oceanicznych i ich procesów. Jest to kluczem do naszego przetrwania.

c) Przez ostatnie 50 lat wykorzystanie zasobów oceanicznych znacznie wzrosło; zrównoważone zarządzanie zasobami oceanicznymi w przyszłości zależy od naszego zrozumienia ich potencjału. Nowe technologie, czujniki i narzędzia poszerzają nasze możliwości odkrywania oceanu. Naukowcy coraz bardziej polegają na satelitach, dryfterach, pławach, obserwatoriach podwodnych i bezzałogowych jednostkach pływających.

d) Wykorzystanie modeli matematycznych jest podstawą do rozumienia systemów oceanicznych. Modele pomagają nam zrozumieć złożoność oceanu i jego oddziaływania z wnętrzem Ziemi, atmosferą, klimatem i masami lądowymi.

e) Eksploracja oceanu jest niewątpliwie dziedziną interdyscyplinarną. Wymaga bliskiej współpracy między biologami, chemikami, klimatologami, programistami, inżynierami, geologami, meteorologami, fizykami, animatorami i ilustratorami. Takie współdziałanie sprzyja powstawaniu nowych idei i nowych perspektyw do badań.

Skip to content