OCEAN LITERACY

Kulę ziemską okala jeden ocean o wielu różnorodnych cechach.

a) Ocean to fizyczny czynnik kształtujący naszą planetę, pokrywający około 70% powierzchni Ziemi. Wszechocean dzieli się na wiele basenów, takich jak Północny Pacyfik, Południowy Pacyfik, Północny Atlantyk, Południowy Atlantyk, Indyjski, Południowy i Arktyczny.

b) Baseny oceaniczne składają się z dna morskiego i ich komponentów geologicznych (jak wyspy, rowy, grzbiety śródoceaniczne, doliny ryftowe), które różnią się wielkością, kształtem i właściwościami ze względu na ruchy skorupy ziemskiej (litosfery). Najwyższe szczyty Ziemi, najgłębsze doliny i najbardziej płaskie równiny znajdują się w Oceanie.

c) W Oceanie istnieje jeden połączony system cyrkulacyjny, napędzany: wiatrem, pływami, obrotami Ziemi (efekt Coriolisa), Słońcem i różnicami w gęstości wody. Kształt basenów oceanicznych i przylegających do nich lądów wpływają na ścieżkę cyrkulacji. Ten „globalny pas transmisyjny” powoduje przepływ wód przez wszystkie baseny oceaniczne, transportując energię (ciepło), materię i organizmy wokół Oceanu. Zmiany w cyrkulacji Oceanu mają duży wpływ na klimat i powodują przekształcenia w ekosystemach.

d) Poziom morza to średnia wysokość Oceanu w odniesieniu do lądu, po uwzględnieniu zmian powodowanych przez pływy. Zmienia się on, ponieważ ruchy płyt tektonicznych powodują zmiany w pojemności basenów oceanicznych oraz wysokości lądu. Modyfikuje się on również w wyniku topnienia czap lodowych na lądzie lub ich rozrastania się oraz gdy woda morska rozszerza się i kurczy wskutek ogrzewania i chłodzenia wody oceanicznej.

e) Większość wody na Ziemi to woda oceaniczna (97%), która ma unikalne właściwości. Jest słona i bardziej zasadowa, jej punkt zamarzania jest nieco niższy niż wody słodkiej, gęstość jest trochę większa, a konduktywność dużo wyższa. Równowaga pH jest niezbędna dla zdrowia ekosystemów morskich i ważna w kontrolowaniu prędkości z jaką Ocean absorbuje i buforuje zmiany związane z atmosferycznym dwutlenkiem węgla.

Skip to content