OCEAN LITERACY

Ocean i życie w nim ukryte kształtują cechy Ziemi.

a) Wiele substancji i cykli biogeochemicznych ma swój początek w Oceanie. Znaczna część skał osadowych obecnych na Ziemi zostało ukształtowanych w wodach morskich. Życie w Oceanie stanowiło też podstawę do uformowania dużych pokładów skał węglanowych i krzemionkowych.

b) Z czasem zmiany poziomu morza wpływały na rozszerzanie się i kurczenie półek kontynentalnych, tworzenie i znikanie mórz śródziemnych oraz kształtowanie powierzchni lądu.

c) Erozja, czyli wietrzenie skał, gleb i innych biotycznych i abiotycznych elementów Ziemi, ma miejsce w obszarach przybrzeżnych, gdzie wiatry, pływy i fale w rzekach czy oceanach oraz procesy związane z płytami tektonicznymi powodują ruch osadów. Większość piasku z plaż (drobne fragmenty zwierząt, roślin, skał i minerałów) pochodzi ze źródeł lądowych, jest niesione na wybrzeże przez rzeki oraz fale przybrzeżne. Piasek jest rozprowadzany sezonowo przez fale i pływy przybrzeżne.

d) Ocean jest największym rezerwuarem węgla cyrkulującego na Ziemi. Wiele organizmów wykorzystuje węgiel rozpuszczony w oceanie do tworzenia muszli, innych form szkieletowych oraz raf koralowych.

e) Aktywność tektoniczna, zmiany w poziomie mórz i siła fal wpływają na strukturę fizyczną i formy lądowe wybrzeża.

Skip to content