OCEAN LITERACY

Ocean jest najważniejszym czynnikiem powstania życia na Ziemi.

a) Większość tlenu atmosferycznego pochodzi z procesów przeprowadzanych przez organizmy fotosyntetyczne w oceanie. Ta akumulacja tlenu w atmosferze ziemskiej była niezbędna dla rozwinięcia i utrzymania życia na lądzie.

b) Ocean jest kolebką życia; najwcześniejsze dowody życia pochodzą z oceanu. Miliony współczesnych gatunków lądowych ewoluowało ze wspólnych przodków pochodzących z oceanu i wciąż ewoluujących.

c) Ocean dostarczył i wciąż dostarcza wodę, tlen oraz składniki odżywcze. Ponadto kształtuje klimat potrzebny do istnienia życia na Ziemi.

Skip to content