OCEAN LITERACY

Ocean ma istotny wpływ na pogodę i klimat.

a) Interakcja procesów atmosferycznych i oceanicznych kształtuje pogodę i klimat na Ziemi, dominując zasoby energii, wody i węgla.

b) Ocean modyfikuje pogodę i klimat absorbując większość promieniowania słonecznego, które dociera na Ziemię. Wymiana ciepła między oceanem i atmosferą napędza cykl wodny oraz cyrkulację oceaniczną i atmosferyczną.

c) Wymiana cieplna między oceanem a atmosferą może powodować dramatyczne globalne i lokalne zjawiska pogodowe, takie jak susza lub deszcz. Znaczące przykłady stanowią Oscylacja Południowa, El Niño i La Niña, które powodują ważne zmiany w globalnych wzorcach pogodowych, wpływając na temperatury wód powierzchniowych mórz Pacyfiku.

d) Kondensacja wody, która odparowała z ciepłych mórz, dostarcza energię huraganom oraz cyklonom. Większość deszczu, który opada na Ziemię pochodzi z rejonów tropikalnych.

e) Ocean dominuje obieg węgla na ziemi. Połowa ziemskiej produkcji pierwotnej ma miejsce w warstwach oceanu, do których dociera światło. Ocean absorbuje około połowę całego dwutlenku węgla i metanu, które dostarczane są do atmosfery.

f) Ocean miał i będzie miał istotny wpływ na zmiany klimatyczne, absorbując, magazynując i przenosząc ciepło, węgiel i wodę. Na przestrzeni ostatnich 50 000 lat, duże i nagłe zmiany klimatyczne spowodowane były zmianami w cyrkulacji oceanicznej.

g) Zmiany w układzie ocean-atmosfera może spowodować zmiany klimatyczne, które z kolei są źródłem następnych zmian w oceanie i atmosferze. Te interakcje są źródłem dramatycznych konsekwencji fizycznych, chemicznych, biologicznych, ekonomicznych i socjalnych.

Skip to content