OCEAN LITERACY

Różnorodność form życia na Ziemi istnieje dzięki oceanowi.

a) Życie w Oceanie osiąga rozmaite wymiary, od form najmniejszych – mikrobów, do największych zwierząt na ziemi – płetwali błękitnych.

b) Większość organizmów i biomasa oceanu to mikroby, które stanowią początek wszystkich łańcuchów pokarmowych oceanu. Mikroby to najważniejsi producenci pierwotni w środowisku morskim. Mają ekstremalnie szybkie tempo wzrostu i cyklu życiowego, a także produkują olbrzymie ilości węgla i tlenu.

c) Większość największych grup organizmów istniejących na Ziemi to takie, które żyją wyłącznie w oceanie, a różnorodność głównych grup organizmów jest dużo większa w oceanie niż na lądzie.
Wiele unikalnych przykładów cyklów życiowych, adaptacji i ważnych relacji między organizmami (symbioza, dynamika drapieżnik-ofiara, transfer energii) występujących w Oceanie, nie ma miejsca na lądzie.

d) Ocean dostarcza szeroką przestrzeń życiową wraz z różnorodnymi i unikalnymi ekosystemami, od powierzchni poprzez toń wodną, aż do dna morza i poniżej niego. Większość przestrzeni życiowej Ziemi stanowi ocean.

e) Ekosystemy oceaniczne są określone przez warunki środowiskowe i społeczności organizmów je zamieszkujących. Życie w oceanie nie jest rozłożone równomiernie w czasie i przestrzeni ze względu na różnice w czynnikach abiotycznych takich jak tlen, zasolenie, temperatura, pH, światło, substancje odżywcze, ciśnienie, podłoża i cyrkulacja. Pewne obszary w oceanie wykazują się największym bogactwem życia na Ziemi, podczas gdy większość pozostałych nie zapewnia odpowiednich warunków do rozwoju życia.

f) Istnieją głębinowe systemy oceaniczne, które są niezależne od energii świetlnej czy organizmów fotosyntetyzujących. Kominy hydrotermalne, podwodne gorące źródła i chłodne wysięki metanu funkcjonują dzięki energii chemicznej oraz organizmom chemosyntetyzującym, które wspierają rozwój życia.

g) Pływy morskie, fale, drapieżnictwo, podłoża, i/lub inne czynniki kształtują rozkład pionowy organizmów w otwartym oceanie. Schemat rozkładu wpływa na rozmieszczenie i różnorodność organizmów.

h) Estuaria zapewniają ważny i produktywny matecznik dla wielu morskich i słodkowodnych gatunków.

Skip to content