Sieć Europejskich Niebieskich Szkół

Sieć Europejskich Niebieskich Szkół

Kształtuj swoją przyszłość.
Małe fale tworzą wielki ocean!

EUROPEAN BLUE SCHOOLS

W okresie kwiecień – grudzień 2021 Akwarium Gdyńskie MIR-PIB wraz z Wydziałem Środowiska UM Gdyni będzie realizowało projekt aktywnej edukacji pn. „Europejska Sieć Niebieskich Szkół”. Zależy nam na dostarczaniu rzetelnych informacji na temat mórz i oceanów, wspieraniu inicjatyw na rzecz ochrony wód, budzeniu w młodym pokoleniu ciekawości i wrażliwości, stworzeniu uczestnikom spotkań edukacyjnych przestrzeni do wymiany myśli, opinii i doświadczeń.

W podróż, której żywiołem jest woda zabraliśmy 11 gdyńskich szkół. Są z nami:

 1. Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 45)
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 53 oraz Szkoła Podstawowa nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących)
 3. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Obrońców Helu
 4. Szkoła Podstawowa nr 21
 5. Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi
 6. Szkoła Podstawowa nr 35 im. kpt Stanisława Kosko
 7. Szkoła Podstawowa nr 37
 8. Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta
 9. Szkoła Podstawowa nr 48 im. Profesora Kazimierza Demela
 10. Prywatna Szkoła Podstawowa Liber
 11. Gdyńska Szkoła Społeczna

EU Blue Schools to placówki oświatowe, które do swojego programu nauczania włączają edukację z zakresu „świadomości morskiej”. Może się to odbywać poprzez realizację projektów szkolnych prowadzonych przez uczniów pod okiem nauczycieli, lub przez włącznie wiedzy o morzu do różnych przedmiotów: biologii, geografii, plastyki, muzyki, a nawet języków obcych. Szerzenie Ocean Literacy jest szczególnie istotne w kontekście rozpoczętej przez ONZ Dekady Oceanów (2021–2030), której hasłem przewodnim jest „nauka, której potrzebujemy dla oceanu jakiego pragniemy” (the science we need for the ocean we want).

NETWORK OF EUROPEAN BLUE SCHOOLS to inicjatywa Komisji Europejskiej, wspierana przez Dyrekcję Generalną ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, opracowana przez partnerów Koalicji EU4Ocean.

Odnajdź Błękit

Europejskie Niebieskie Szkoły wprowadzają ocean do sal lekcyjnych. Na drodze do zostania częścią sieci nauczyciele i uczniowie zdobywają wiedzę, zaczynają lepiej poznawać i zdawać sobie sprawę z wpływu, jaki masy słonej wody wywierają na życie na błękitnej planecie. Budowanie świadomości i poczucia odpowiedzialności zachęca uczniów do stania się bardziej zaangażowanymi obywatelami Europy i świata. Program rzuca wyzwanie szkołom, by „znalazły błękit” i badały relacje z oceanem, jednocześnie tworząc sieci w całej Europie.

Dlaczego warto zostać Europejską Niebieską Szkołą?

Szkoły, które chcą podjąć wyzwanie „Odnajdź Błękit”, muszą określić temat związany ze środowiskiem morskim, który jest ważny dla uczniów, a następnie stworzyć projekt szkolny z nim związany. Celem jest uczynienie mórz i oceanów centralną częścią programu nauczania poprzez naukę opartą na projektach. Samodzielność uczniów, współpraca z organizacjami oraz ludźmi zaangażowanymi w sprawy badań i ochrony ekosystemów wodnych oraz tworzenie społeczności o podobnych zainteresowaniach będą kluczowymi wartościami tych przedsięwzięć. Po pomyślnym ukończeniu wyzwania „Odnajdź Błękit” szkoły otrzymają certyfikat Europejskiej Niebieskiej Szkoły (European Blue School).

Wszystkie certyfikowane placówki oświatowe stają się inicjatorami zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju oceanów, dzielą się doświadczeniami z nauczycielami i uczniami z innych szkół z sieci, łączą się z szerszą społecznością zajmującą się przeciwdziałaniem analfabetyzmowi morskiemu.

Koordynator projektu: Małgorzata Żywicka
Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

e-mail: mzywicka@mir.gdynia.pl
tel: +48 587 326 622

Skip to content