European Marine Science Educators Association

European Marine Science Educators Association

European  Marine  Science  Educators  Association (EMSEA)  to  sieć  edukatorów morskich,  którzy za  swoje  zadanie  postawili  promowanie  wiedzy  o morzu  przez szeroko  rozumianą  współpracę  z naukowcami,  nauczycielami,  politykami  i organizacjami  publicznymi. Najważniejszą  misją  sieci  EMSEA  jest  budowanie  świadomości  morskiej  w społeczeństwie  europejskim.  EMSEA  jest  organizacją  członkowską  zrzeszającą  przedstawicieli  różnych  branży, w związku  z tym promowana  przez  nich  wiedza  ma  charakter  wieloaspektowy.


Zapoznaj się z organizacją EMSEA

Skip to content