National Marine Educators Association

National Marine Educators Association

National Marine  Educators  Association  (NMEA)  to  amerykańska organizacja,  która  jako  pierwsza  opracowała  koncepcję  7 założeń  Ocean  Literacy.  Zrzesza nauczycieli, edukatorów nieformalnych, profesorów uniwersyteckich, naukowców i inne osoby związane z edukacją morską, które współpracują na rzecz budowania świadomości morskiej nie tylko w społeczeństwie amerykańskim lecz także w wymiarze międzynarodowym. Wspólnie zgromadzona wiedza ma pogłębiać i intensyfikować działania na rzecz edukacji i ochrony środowiska słodkowodnego i morskiego.

Strona NMEA

Skip to content