I live by the Sea International Youth Photo and Film Contest 2022

I live by the Sea International Youth Photo and Film Contest 2022

Podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu, naszym celem jest rozpowszechnianie i dzielenie się wiedzą na temat środowiska morskiego i kwestii jego ochrony, poczynając od naszego rodzimego Bałtyku po wszystkie morza i oceany.
Niezależnie od tego, jak daleko od morza żyjemy, obok plaży czy daleko w górach, wywieramy na nie wielki wpływ. I to od nas zależy, czy stworzymy pozytywny związek z morzem, czy mamy na nie wpływ negatywny.
Podstawowym celem międzynarodowego, dorocznego konkursu I Live by the Sea International Youth Photo and Film Contest jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży z
całego świata, dotyczącej spraw oceanu, problemów związanych ze zmianą klimatu oraz nadmierną eksploatacją akwenów morskich przez człowieka.
Prace konkursowe (zdjęcie, film plus opis w języku angielskim) przyjmujemy w czterech kategoriach wiekowych:
W tym roku, spodziewamy się od uczestników wykorzystania sztuk wizualnych do przedstawienia historii „swojego morza”. Oczekujemy prac w kategoriach:
W filmach przyjmujemy każdą formę wypowiedzi artystycznej, od dokumentu, poprzez fabułę lub sztukę teatralną, po pantomimę, taniec lub piosenkę. Do oceny zgłoszonych prac pod uwagę bierzemy nie tylko zdjęcie lub film, ale także odpowiedni opis regionu, wyjaśnienie przedstawionego problemu itp.
Wszystkie prace zostaną zweryfikowane przez Międzynarodowe Jury Konkursu, składające się ekspertów reprezentujących różne dziedziny sztuki i nauki.

Filozofia konkursu

Informacje

Regulamin dla uczestników

Jury

Formularz zgłoszeniowy

 

Więcej informacji:
FOTO AND FILM I LIVE BY THE SEA
https://www.todaywehave.com/konkurs.html

 

Skip to content