Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza

Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza

W listopadzie 2020 roku UN Global Compact Network Poland wraz z Województwem Pomorskim i Miastem Gdańsk powołało Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza. Forum powstało, aby podejmować w Polsce ambitne inicjatywy na rzecz transformacji społeczno-gospodarczej, by wdrożyć cele wynikające z polityki klimatycznej ONZ, osiągnąć jak najszybciej neutralność klimatyczną i skutecznie chronić środowisko naturalne. Forum działa w obszarze sektora publicznego, prywatnego, obywatelskiego, angażując także instytucje naukowe, edukacyjne i rządowe.

W roku 2021 do Porozumienia dołączył Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot, dzięki czemu ponad 50 kolejnych nadmorskich gmin, miast i powiatów stało się częścią tej ważnej inicjatywy. Podejmowanie wspólnych wysiłków i działań jest niezmiernie istotne, jak wskazuje bowiem António Guterres, Sekretarz Generalny ONZ i Przewodniczący Rady United Nations Global Compact: “If we work together, we can avert the worst impacts of climate disruption, and use the recovery from the COVID-19 pandemic to steer us on a cleaner, greener path.”

W ramach Forum organizowany jest szereg wydarzeń proklimatycznych, a jego rdzeniem jest wysokiej rangi konferencja z udziałem m.in. przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, ambasadorów nadbałtyckich państw, prezesów zarządów, prezydentów miast, przedstawicieli lokalnych samorządów, a także ekspertów i specjalistów ze świata nauki. Kompleksowa realizacja inicjatyw oraz rozwiązań dla regionu Morza Bałtyckiego wymaga współpracy na wielu poziomach. Liczne debaty, działania i inicjatywy realizowane w ramach Forum wskazują zgodne z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju kierunki działań, najważniejsze wyzwania związane z kryzysem klimatycznym oraz korzyści będące konsekwencją międzysektorowej współpracy.
Podczas wysokiej rangi debaty w roku 2021 skupiono się na następujących obszarach:
• Współpraca pomorskich miast z Organizacją Narodów Zjednoczonych.
• Kontynuacja Inicjatywy Bałtyckiej „Baltic Sea Initative” oraz wsparcie dla Rady Państw Morza Bałtyckiego.
• Zagrożenia ekologiczne Bałtyku, w tym problem eutrofizacji.
• Morskie zielone technologie przyszłości.
• Zielona księga – wyzwania samorządu i miast nadmorskich wobec ochrony klimatu i środowiska oraz wdrożenia Zielonego Ładu.

Nagranie z zeszłorocznej edycji Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza można znaleźć w j. polskim i angielskim na dedykowanej projektowi podstronie: https://solidarniwklimacie.pomorskie.eu/ogladaj-transmisje/

Raport „Bałtyk dla Wszystkich 2021”

Podczas konferencji głównej Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza w 2021 r. swoją premierę miał raport UN Global Compact Network Poland „Bałtyk dla Wszystkich: Jak zapewnić zrównoważony rozwój”.

Raport stanowi jedno z wielu działań podejmowanych przez UN Global Compact Network Poland na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego. Jest on także kolejnym wydaniem publikacji z 2016 roku. Stanowi kontrybucję do ustanowionej przez Organizację Narodów Zjednoczonych Dekady Nauk o Morzach i Oceanach (2021-2030), której założeniem jest zintensyfikowanie działań na rzecz odwrócenia destrukcji oceanów, ze szczególnym zaangażowaniem świata naukowego.

W publikacji znajdziemy teksty poświęcone m.in. tak różnorodnym zagadnieniom jak: znaczenie edukacji morskiej dla wykształcenia kadry przyszłości, sposoby przeciwdziałania podnoszeniu się poziomu morza wskutek zmian klimatu czy potencjał odsalania wody morskiej na potrzeby produkcji wody pitnej.

O przygotowanie artykułów do raportu poprosiliśmy przedstawicielki i przedstawicieli Instytutu Oceanologii PAN, Uniwersytetu Gdańskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Marine Stewardship Council, L’Oreal Polska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. Na wstępie znajdziemy również teksty ambasadorów Szwecji oraz Federacji Rosyjskiej, Sekretarza Wykonawczego HELCOM, prof. dr hab. Danuty Hübner, Ministra Marka Gróbarczyka oraz marszałków województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Raport „Bałtyk dla Wszystkich 2021” stanowi otwarcie dyskusji na temat stanu i rozwoju regionu bałtyckiego. Zawarte w nim tematy będą rozwijane w 2022 roku w postaci krótkich publikacji oraz debat wokół postawionej diagnozy.

Raport dostępny jest na stronie UN Global Compact Network Poland: https://ungc.org.pl/premiera-raportu-baltyk-dla-wszystkich-2021/

 

Skip to content