I live by the Sea

I live by the Sea

Międzynarodowy konkurs fotograficzno-filmowy I live by the Sea

(pol. Mieszkam nad Morzem)

Today We Have we współpracy z Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, EurOcean,  National Oceanography Centre, Ciência Viva, University of Reading, University of Rostock, Ocean Sanctuary Alliance, Sopockie Towarzystwo Naukowe, Indigo-Med, Raymetrics

Projekt:

Podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu, naszym celem jest rozpowszechnianie i dzielenie się wiedzą na temat środowiska morskiego i kwestii jego ochrony, poczynając od naszego rodzimego Bałtyku po wszystkie morza i oceany.

Niezależnie od tego, jak daleko od morza żyjemy, obok plaży czy daleko w górach, wywieramy na nie wielki wpływ. I to od nas zależy, czy stworzymy pozytywny związek z morzem, czy mamy na nie wpływ negatywny.

Podstawowym celem międzynarodowego, dorocznego konkursu I Live by the Sea jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży z całego świata, dotyczącej spraw morza, problemów związanych ze zmianą klimatu oraz nadmierną eksploatacją akwenów morskich przez człowieka.  Chcemy zbudować społeczności, której przedstawiciele, uznają sens realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z morzami i oceanami, a także budowanie społeczności Ocean Literacy, która rozumie  w jaki sposób wpływa na nią ocean oraz jaki wpływ ona na niego wywiera.

Począwszy od edycji 2020 Międzynarodowy Konkurs fotograficzno-filmowy I live by the Sea odbywa się pod oficjalnym patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach Dekady Oceanów na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Do tej pory  uroczyste otwarcie wystawy zdjęć i pokaz filmów laureatów konkursu miało miejsce:

  • 6 czerwca 2017 r. w siedzibie głównej Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku;
  • 6 czerwca 2018 r. podczas obchodów na cześć Mario Ruivo w BOZAR w Brukseli;
  • 1 maja 2019 r. podczas  Europejskich Dni Morza organizowanych w Lizbonie.

Spodziewamy się od uczestników w wieku od 5 do 21 lat wykorzystania sztuk wizualnych do przedstawienia historii „swojego morza”. Oczekujemy prac w kategoriach: Fotografia i Film

W filmach przyjmujemy każdą formę wypowiedzi artystycznej, od dokumentu, poprzez fabułę lub sztukę teatralną, po pantomimę, taniec lub piosenkę.

Do oceny zgłoszonych prac pod uwagę bierzemy nie tylko zdjęcie lub film, ale także odpowiedni opis regionu, wyjaśnienie przedstawionego problemu itp. Wszystkie prace zostaną zweryfikowane przez Międzynarodowe Jury Konkursu, składające się ekspertów reprezentujących różne dziedziny sztuki i nauki.

Aktualne informacje dotyczące Międzynarodowego konkursu  fotograficzno-filmowy I live by the Sea dostępne są na stronie:

TODAY WE HAVE

AUTOR: IZABELA KOTYŃSKA-ZIELIŃSKA

Skip to content